Pedigree of Iczczite Halne Wzgórze

Iczczite Halne Wzgórze

Kajitsu No Daiichi Go

Kakusui Go Tezuka Kensha

Tougaku Go Mizushima Nakajimasou

Maki Go Yamagata Shimizu Kensha

Nagasaki Go No Shatsuko

Seihoh Go Juntai Dou
Tamashii Go No Shatsuko

Momiji Halne Wzgórze

Eikou Go Tezuka Kensha

Kakukei Go Tezuka Kensha

Hanako Go Tezuka Kensha

Thayla Halne Wzgòrze

Aurora's Kumamoto Go

Kawakita Fuji Matricaria
This pedigree was generated by