Pedigree of Akebono Go

Akebono Go

Kasuga Go Shirai
Kusumaru Go Shirai

Hokuto Go Kisarazu Shirai Kensha
Yuuka Go Shirai
Fuuwa Go Shirai

Dairin Go Fukuoka Tokuhisa

Satsuki Go Musashi Aiwa

Sanae Go

Kogarashi Go

Musashiryu Go Shirai

Atsuko Go Di Casa Saporito
Amamura Go

Masaru
Tora Go Yuumeina
This pedigree was generated by