Pedigree of Bakuhatsu Yasochi Aino
Bakuhatsu Yasochi AinoOks Of Hasaki TeamImari No TochimaruOshitsumaru Go No Shatsuko
Naoshika Mi D'Obakosow
BonitaHachiko Szan Taro
Schau Lung Amor
Baraparti Assy SayonaraAngry Bear GorkoDansy Of Ege Bodensee
Lion King Cnita
Rackaorzo Shishi MitsuTimber Wolf Sogun
Schau Lung Bessi
This pedigree was generated by