Pedigree of Hokushou Go Shimadasou
Hokushou Go ShimadasouYuuzen Go MangetsusouTochi No Arashi Go OusouTakaryu Go Todaso
Ayaka Go Kawashita Kensha
Tochi No Bungetsu(Fumitsuki) Go Akitsu KenshaTochi Maru Go Mike Kensha
Tochi No Waka Go Kokufu
This pedigree was generated by