Pedigree of Hokushou Go Shimadasou
Hokushou Go ShimadasouYuuzen Go MangetsusouTochi No Arashi Go OusowTakaryu Go Todaso
Ayaka Of Kawashita Kensha
Tochi No Bungetsu(Fumitsuki) Go Akitsu KenshaTochi Maru Go Mike Kensha
Tochi No Waka Go Kokufu
This pedigree was generated by