Pedigree of G'Kumiko Deiji De L'Empire Des Samourais
G'Kumiko Deiji De L'Empire Des SamouraisCotsu Ki O ChanurOtsuki Of NagaregumoUmon Go Yonaiyamasou For Tycon
Masako Of Nagaregumo
Vokoa Of Orn Anong ValleyTanatao
Rais De La Petite Louvetiere
B'Akemi Go De La Vallee Des Dragons SacresDaitetsu Go TetsuyukisouKunimitsu Go Fuuryuuen
Shouka Go Mizushima Nakajimasou
Ibuki Go HanakawasouToukaku Go Hanakawasou
Kyouka Go Hanakawasou
This pedigree was generated by