Pedigree of Benirin Go Sanyu Kensha
Benirin Go Sanyu KenshaKoteimaru Go Omagari TogashiKogiku Go Miyagi YugasouTeikan
Yuka Go Miyagi Yuga Sou
Miyohime Go Omagari TogashiYashiro Go Miyagi Yuga Sou
Misakihime
Koju Go Sanyu KenshaOshou Go FujikurasouIse Ou Go Kyushu Gingasou
Sakurahime Go
Beni No Hana Go Kumamoto Ishimura KenshaBeni No Tsuna
Uwasa Go Kyushuu Kaneko
This pedigree was generated by