Pedigree of Himiko Go Oita Nikko
Himiko Go Oita NikkoTochikumo Go Ise Meiwa KenshaHidekumo Go Matsuzaka Miyabi Sou
Tochi Komachi Go Kyoto TeraishiTochi Maru Go Mike Kensha
Hosho Go Chikushi Sou (Hoo)
Yachigusa
This pedigree was generated by