Pedigree of Yaotome Go Zenhosha
Yaotome Go ZenhoshaSuirakuten Go The VictoryDaimon Go Hikari Naomisou
Suihoume Go MeikyouenTenichimaru Go Kawashita Kensha
Syuuhoume Go
Shirotsubaki Go Aomori Mikamisou
This pedigree was generated by