Pedigree of Ai Go Shohnan Yamada
Ai Go Shohnan YamadaIse Unryu Go Ise Meiwa KenshaIse Kumo Go Ise Meiwa KenshaFuji Hikari Go Yamagata Mineta (Fujimitsu)
Yagumohime Go Fushin En
Tochi Komachi Go Kyoto TeraishiTochi Maru Go Mike Kensha
Hosho Go Chikushi Sou (Hoo)
Saika Go Kisarazu Shirai KenshaKaifuhmaru
Saika Go Shimizu AoisouEcchuh No Tochiwaka Kaga Ikeuchi Kensha
Karin Go Banseinaku
This pedigree was generated by