Pedigree of Ouka Go Yoshinohoshi
Ouka Go Yoshinohoshi

Tenju Go Miyagi Yuugasou

Samurai Go Piiyo
Koki Go Tetsuyukisou

Ami Go Haneda Junai
Fuyumi Go Miyagi Yuugasou
Yoshinozakura Go KiyokawasouSichishigure Go Senshuu Takaschihamasou

Kaiyou Go Okufujisou
Sora Go Senshuu Takashihamasou
Okaotome Go Furuyasou

Taiho Go Furuyasou
Okae Go Furuyasou
This pedigree was generated by