Pedigree of Maki Go Yamagata Shimizu Kensha

Maki Go Yamagata Shimizu Kensha

Touki Go Mogami Habano

Toichi Go Noshiro Senjusou

Tochi No Arashi Go Ousou
Fujikoharu Go Noshiro Kokusensow
Ayame
Tomoharu Go Ukita KensouKunito
Unryuuhime Go Todaso

Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha

Akina Go Daitosha
This pedigree was generated by