Pedigree of Kaori Go
Kaori GoGenji Go Musashi AiwaTougoku Go Shimoda KurofuneIse Unryu Go Ise Meiwa Kensha
Beniazusa Go Okayama Minami
Aihime Go Musashi AiwaDaiunjou Go Kisarazu Itou
Kuzayahime Go Hiratsuka Mitasou
Nagasaki Go No ShatsukoSeihoh Go Juntai DouYone No Fuji Go Toriyamataka
Tenkou Go Furuyasou
Tamashii Go No ShatsukoSanmark Shinzo Kowareru Go
Hanako Go Anaheim Kobayashi
This pedigree was generated by