Pedigree of Fukusukekou Go Kagaya

Fukusukekou Go Kagaya
Kouki Go KachouenZuichou Go Kachouen

Yamato No Kunimaru Go Body Tanakasou
Himegami Go Hizansou
Hakuhoume Go KachouenYuukou Go Yokote Meikyouen
Aki Go KagayaKotarou Go Akita AshikayaGozen Go Maimu
Suika Go Akita Ashikaya
Hanagiku Go Kagaya

Takaryuu Go Meikyouen
Sayaka Go Akita Ashikaya
This pedigree was generated by