Pedigree of Sayaka Go Kibi Kuriosou

Sayaka Go Kibi Kuriosou

Kunimitsu Go Fuuryuuen

Toukaku Go Tetsuyukisou

Tougaku Go Mizushima Nakajimasou
Toukahime Go Mizushima Nakajimasou
Misaki Go Oosaka KorakuenKourin Go Asahi Mizushima

Yukihime Go Kyushuu Kaneko
Ayaka Go Mizushima Nakajimasou

Zuishou Go Senshuu Takashihamasou

Tougaku Go Mizushima Nakajimasou
Mami Go Senshuu Takashihamasou
Ranka Go Mizushima Nakajimasou
This pedigree was generated by