Pedigree of Buschido Biezynaki

Buschido Biezynaki

Rengoku De La Vallee Des Dragons Sacres

Hokuun No Ryuushou Go Watanabe

Ryusho Go Hanamaki Azumasow
Hokuun No Ayahime Go Shichimen Kensha

Akane Go Yamagata Kagami Kensha
Kokushimuso Go Izu Nagatomo

Hokuyome Go Aizu Wakabasow
Tanaka Roal

Bruno Zlate Srdce

Chris Akita Nanook
Aja Z Gubricovho Dvora

Shila Roal

Antai Kazari Toyo Ken

Bata Yoko Rilaf
This pedigree was generated by