Pedigree of Buschido Biezynaki
Buschido BiezynakiRengoku De La Vallee Des Dragons SacresHokuun No Ryuushou Go WatanabeRyusho Go Hanamaki Azumasow
Hokuun No Ayahime Go Shichimen Kensha
Akane Go Yamagata Kagami KenshaKokushimuso Go Izu Nagatomo
Hokuyome Go Aizu Wakabasow
Tanaka RoalBruno Zlate SrdceChris Akita Nanook
Aja Z Gubricovho Dvora
Shila RoalAntai Kazari Toyo Ken
Bata Yoko Rilaf
This pedigree was generated by