Pedigree of Yuuka Go Takadasou
Yuuka Go TakadasouMinehibiki Go ShuhousouTetsumaru
Minetsubaki
Yuuka Go Akitsu KenshaTenun Go Daiichi KatakurasekiTochinaga Go Daiichi Katakurazeki
Kita No Hana Go Gajuen
Tochikagetsu Go Akitsu KenshaTochi Maru Go Mike Kensha
Tochi No Waka Go Kokufu
This pedigree was generated by