Pedigree of Zuikaku Go Senshuu Takashihamasou

Zuikaku Go Senshuu Takashihamasou

Zuishou Go Senshuu Takashihamasou

Tougaku Go Mizushima Nakajimasou

Toichi Go Noshiro Senjusou

Asuka Go Mizushima Nakajimasou
Mami Go Senshuu TakashihamasouTenkai Go Sanuki
Yuuka Go Senshuu Takashihamasou
Toukame Go Tetsuyukisou
This pedigree was generated by