Pedigree of Mari Go Shimoda Matsumoto
Mari Go Shimoda MatsumotoTochi No Shogun Go Saitama HibarisouTochimasa Go Musashi KanedasouTochi Maru Go Mike Kensha
Homare Tochihana Go Tama Kensha
Sakurahime Go Okamasa KenshaAzuma Hachiman Go Inadou Sou
Fuji Konatsu
Aya Go Iseharasou
This pedigree was generated by