Pedigree of Aurora's Sky Flower
Aurora's Sky FlowerRyuumei Maru Go Kyuushuu MochimatsuTokumei Maru Go Kyuushuu HaraKyuumei Maru Go Miss Otafukusou
Nori Hime Go Kyuushuu Shirmishi
Suzu Go Kyuushuu MochimatsuShinji Go Asshi Kensha
Orihime Go Kyuushuu Mochimatsu
Aurora's DestinyKirinji Go HosenkakuTaiho Go Juntai Dou
Arisa Go Senshudo
Benirin Go Sanyu KenshaKoteimaru Go Omagari Togashi
Koju Go Sanyu Kensha
This pedigree was generated by