Pedigree of Unshou Go Kanzakiya Kensha

Unshou Go Kanzakiya Kensha

Unshuu Go Sakai Naoya

Ryouko Go Miyagi Kozaki Kensha
Ryouun Go Mamurokawa Suzumoto
Yumetorame Go Miyagi Kozaki Kensha
Sekiumme Go Senshuu Takashihamasou

Ouun Go Akamatsu
Tsuruhime Go Senshuu Takashihamasou

Setsugekka Go Shikoku Mori
Akatora Go AikensouHouichi Go Takadasou

Nozomi Go Kita

Kyouko Go Shikoku Mori

Daimon Go Shikoku Mori

Ayaka Go Tetsuyukisou
This pedigree was generated by