Pedigree of Tosho Go Nagano Miyatani
Tosho Go Nagano MiyataniTochikumo Go Ise Meiwa KenshaHidekumo Go Matsuzaka Miyabi Sou
Tochi Komachi Go Kyoto Teraishi

Tochi Maru Go Mike Kensha

Hosho Go Chikushi Sou (Hoo)
Murasaki No Mai Go Kuwana Benten
This pedigree was generated by