Pedigree of Hokuun No Ayahime Go Shichimen Kensha
Hokuun No Ayahime Go Shichimen KenshaJinmu Go Aizu Hoshi KenshaKitahidemaru Go Ibaragi Otaka
Take Go Aizu Hoshi Kensha
Tenkoume Go Yamagata Shimizu KenshaTenichimaru Go Kawashita KenshaAzumahibiki Go Musashi Kanedasou
Yumi Go Kawashita Kensha
Tomoharu Go Ukita KensouKunito
Unryuuhime Go Todaso
This pedigree was generated by