Pedigree of Toichi Go Noshiro Senjusou
Toichi Go Noshiro SenjusouTochi No Arashi Go OusowTakaryu Go TodasoIse Unryu Go Ise Meiwa Kensha
Akina Go Daitosha
Ayaka Of Kawashita KenshaAzumahibiki Go Musashi Kanedasou
Yumi Go Kawashita Kensha
Fujikoharu Go Noshiro Kokusensow
This pedigree was generated by