Pedigree of Kokushimuso Go Izu Nagatomo
Kokushimuso Go Izu NagatomoKenkoku Go InawashirosouIso No Toun Go Sakae Fudo KenshaToun Go Seiobo (Namigumo Go)
Mikumo
Genei Go Koriyama MasukosouYagumo
Hakuun Bijo
Shoku Go Shimoda TomoyasuToun (Tohun) Go GenkaisouKosui Go Mogami Habano
Himiko Go Oita Nikko
Kumihime Go Shimoda FujiIse Unryu Go Ise Meiwa Kensha
Otohime Go Nigata Nakajo Kimura
This pedigree was generated by