Pedigree of Akane Go Yamagata Kagami Kensha
Akane Go Yamagata Kagami KenshaKokushimuso Go Izu NagatomoKenkoku Go InawashirosouIso No Toun Go Sakae Fudo Kensha
Genei Go Koriyama Masukosou
Shoku Go Shimoda TomoyasuToun (Tohun) Go Genkaisou
Kumihime Go Shimoda Fuji
Hokuyome Go Aizu WakabasowToun Go Taiwan KisarazuIse Unryu Go Ise Meiwa Kensha
Suzuhime Go Oana Oana
Bishu Go Aizu Yoshikawa
This pedigree was generated by