Pedigree of Yuugao Go Tohkai Kensha (Yuugao Go Toukai Kensha)
Yuugao Go Tohkai Kensha (Yuugao Go Toukai Kensha)

Daiunjou Go Kisarazu Itou

Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha

Ise Kumo Go Ise Meiwa Kensha
Tochi Komachi Go Kyoto Teraishi

Mari Go Shimoda Matsumoto

Tochi No Shogun Go Saitama Hibarisou
Aya Go Iseharasou
Ai Go Shohnan Yamada

Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha

Ise Kumo Go Ise Meiwa Kensha
Tochi Komachi Go Kyoto Teraishi
Saika Go Kisarazu Shirai KenshaKaifuhmaru
Saika Go Shimizu Aoisou
This pedigree was generated by