Pedigree of Fuugen Go Fuen No Oka

Fuugen Go Fuen No Oka

Yemon Go Fuen No Oka

Sangoku Go Ryuukaen

Shouki Go Minatomaru

Akari Go Bitsuku Taisetsu Akatsuki

Orihime Go Kyushu Ishida

Kanhasshuu Go Kisarazu Nomura

Yuuki Go Senshuu Takashihamasou

Harukahime Go Fuen No Oka

Kintarou Go Zaou Hirama

Geki Go Okayama Inoue
Merou Go Zaou Hirama

Yunohana Go Fuen No Oka

Sangoku Go Ryuukaen

Orihime Go Kyushu Ishida
This pedigree was generated by