Pedigree of Shuu Nakama Go Hajimeru Yuki

Shuu Nakama Go Hajimeru Yuki

Zuiun Go Wataky Kensha

Daiju Go Aomori Mikamisou

Daiou Go Aomori Mikamisou

Naomi Go Shirai

Tougetsu Go You Djenima

Changai Go You Djenima

Kagetsu Go You Djenima

Nozomi Go Shun'You Kensha

Megapolis Style Zenkoji (Zenkodzhi)

Hidemaru Go Shun'You Kensha

Futaba Go Shirai

Shinka Go Aso Inoue

Kayami (Kouzan) Go Aso Inoue
Nairei (Sairei) Go Miss Otafukusou
This pedigree was generated by