Pedigree of Yokuzuna Go Yujo Akita
Yokuzuna Go Yujo AkitaTenzanryuu Go MurasakisouMonjirou Go OofunasouMikotarou Go Kawasaki Kudou
Kanon Go Hongou Ooshige Sou
Byakurenge Go ZenhoshaOushuuhakuryuu Go Zenhosha
Hakukasen Go Choufu Taniguchi Kensha
Yujo No Yuriko Go Fuen No OkaKabutora Go Takai KenshaGinji Go Touseien
Nagisa Go Hongou Ooshigesou
Mikumo Go Hinai OugiDairyuu Go Minatomaru
Murasaki Go Minatomaru
This pedigree was generated by