Pedigree of Miyako Go Dateteneisou

Miyako Go Dateteneisou

Hakuten Go Hanamaki Tochinai Sou

Kyouun Go Mizusawa Higashi

Unshou Go Noshiro Koujusou
Megumi Go Noshiro Koujusou
Rinko Go Hanadatesou

Takekumo Go Sugisawa Kensha
Hakumi Go Hanadatesou

Umi Go Dateteneisou

Eikan Go Ryuukaen
Tsurumaru Go Noshiro Koujusou

Yuizuki Go Kosendou

Beniotome Go Ryuukaen

Takakumo Go Ryuukaen

Risa Go Ryuukaen
This pedigree was generated by