Pedigree of I'Ibuki Go Of Shukeiyen Kensha

I'Ibuki Go Of Shukeiyen Kensha

W'Kouki Go Of Ramsraspel Kensha

Kazan Go Kagayaki Kurabu

Masato Go Shirai
Fuurinka Go Seifuu Kurabu

Q'Momoka Go Of Ramsraspel Kensha

Ryuuichi Go Shirai

G'Shourako Go Of Ramsraspel Kensha

Mari Go Shirai

Masato Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai

Yuri Go Ryuukensou
Tamami Go Shirai

Kenshin Go Shirai
Sayaka Go Shirai
This pedigree was generated by