Pedigree of Chizue Go Of Fighting Dog

Chizue Go Of Fighting Dog

Kazetora Go Toukyou Takaryuu

Ryouya Go Kanzakiya Kensha
Koyata Go Kurume Hirose

Ryoukou Go Kanzakiya Kensha
Hakutsuro Go Shirai

Toujou Go Sanuki Tsutsuisou

Yume Ori Go Shirai

Sozuma Go Fighting Dog

Yuuki Go Shirai

Masato Go Shirai
Yukino Go Shirai

Kara Go Shirai (Sara Go)

Ukyou Go Shirai
Momoka Go Musashi Aiwa
This pedigree was generated by