Pedigree of Kita Shiran Go Kousetsusou
Kita Shiran Go Kousetsusou

Kitanotaiga Go Minatomaru

Kitanoryuu Go Minatomaru

Dairyuu Go Minatomaru

Koiko Go Minatomaru

Tsubomi Go Minatomaru

Touryuu Go Minatomaru

Kurumi Go Motodatesou

Kuromikage Go Kousetsusou

Takeryuu Go Marunosou

Torajiro Go Minatomaru
Anzu Go Hokuto Nakagawa

Haru Go Ryuukaen

Touryuu Go Minatomaru

Chinatsu Go Minatomaru
This pedigree was generated by