Pedigree of Ryugen Go Shirai
Ryugen Go Shirai

Manjin Go Shirai

Ginji Go Shirai

Awa Unjou Go Kisarazu Nomura

Sara Go Shirai

Luka (Ruka) Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa
Mugi Go Shirai
Katsura Go Shirai

Ginji Go Shirai

Awa Unjou Go Kisarazu Nomura

Sara Go Shirai
Shion Go Musashi Aiwa

Matsukaze Go Musashi Aiwa

Sara Go Shirai
This pedigree was generated by