Pedigree of Tenryo Fuji Hime Go Noshiro Gyokusei Sou
Tenryo Fuji Hime Go Noshiro Gyokusei SouTouichi Go Noshiro SenjusouTochi No Arashi Go OusouTakaryu Go Todaso
Ayaka Go Kawashita Kensha
Fujikoharu Go Noshiro Kokusensou
Kin Go
This pedigree was generated by