Pedigree of Ko Kitsune Maru Engimono

Ko Kitsune Maru Engimono

Yukimaru Go Fuen No Oka

Sangoku Go Ryuukaen

Shouki Go Minatomaru

Akari Go Bitsuku Taisetsu Akatsuki

Orihime Go Kyushu Ishida

Kanhasshuu Go Kisarazu Nomura

Yuuki Go Senshuu Takashihamasou

Ko Kitsune Maru Akemi

Nippon Jume Ryuu

Akebono Go

Akaneiro Des Tresors De Nirveau

Shunshuu Kensha Miyoshi

Tora No Koui Akino

Yumitori Daiichi
This pedigree was generated by