Pedigree of Zuiun Go Wataky Kensha

Zuiun Go Wataky Kensha

Daiju Go Aomori Mikamisou

Daiou Go Aomori Mikamisou
Matsu Yu Go Shirai

Hazuki Go Shirai

Naomi Go Shirai

Matsukaze Go Musashi Aiwa

Sara Go Shirai

Tougetsu Go You Djenima

Changai Go You Djenima

Yuusuke Go Shirai

Aina Go Soga Gorouen

Kagetsu Go You Djenima

Kouki Go Shirai

Hatsune Go Zushi Murai
This pedigree was generated by