Pedigree of Dida Kensha Atari

Dida Kensha Atari

Mitsuhoshi Daichi

Ginji Go Touseien
Yuushi Go Touseien Kakimoto
Ginryuu Go Touseien

Eriko Go From Hachimantai

Rankiryu Go Hanawa Kisaragi

Makome Go Moritaki Kensha

Dida Kensha B'Rija

A'Kan Go Sugay

Fujiyori De La Valle Des Samourais

Hamachi De La Vallee Des Samourais

A'Nana Hoshi

Aiko Kensha No Hiroshi Go

Aiko Kensha No Kamiko Go
This pedigree was generated by