Pedigree of Hoshi Go Yutaka Kensha (Daigo)
Hoshi Go Yutaka Kensha (Daigo)Yutaka Go Kanzen Del Yucatan BrYutaka Go Tenryuu Del Yucatàn BrS Ryuukomaru Go Samurai Spirit
Ichiraku Go Shirai Kensha
Kenshi No Mini Del Yucatan BrRyomaru Del Yucatàn BR
Natsumi Go Of Fighting Dog
Shikki Maho Del Yucatàn BRRyouta Go ShiraiKenta Go Isehara Futami
Kana Go Kokura Shimauchi
Maho Del Yucatan BRC'samurai Go De Yamada
Satsumaya Del Yucatan BR
This pedigree was generated by