Person

Firstname: Sergey

Lastname: Zakhoroshko

Street:

Postal Code:

City: Minsk

Country: Belarus

Email:

Homepage:

Breeder: yes

Phone:


Owner of:
Atsuko Miko
Fiesta Hoshi Go Honey&eydzi
Breeder of:
Akemi Go Hachimitsu
Akeno Go Hachimitsu
Akio Go Hachimitsu
Amaya Go Hachimitsu