Person

Firstname: Korpukhov

Lastname: T.I.

Street: Kishinevskaya

Postal Code: 96-A

City: Chernovtsy

Country: Ukraine

Email:

Homepage:

Breeder: no

Phone:


Owner of:
Yukiko