Person

Firstname: Inga

Lastname: Sinditskaya - Akari Angeland

Street:

Postal Code:

City: Moscow

Country: Russia

Email: akariland@gmail.com

Homepage: http://www.akariland.com

Breeder: yes

Phone: 7 925 5072969


Owner of:
Akari Angeland Aomori
Akari Angeland Asamiko
Akari Angeland Atami
Akari Angeland Gishiki
Akari Angeland Hanakosumi
Akari Angeland Ichiko
Akari Angeland Ichiwa
Akari Angeland Itounami
Akari Angeland Kimiko
Akari Angeland Nagatsuki
Akari Angeland Omokahime
Akari Angeland Oukuhime
Akari Angeland Sachihime
Akari Angeland Vaemi
Akari Angeland Yukio Go
Akari Angeland Zora
Akri Angeland Imidzurou
Akri Angeland Tsushimi
Akri Angeland Tsutomi
Benihime Go Kagano Yaoya
Ena Go Shun'You Kensha
F'Saijitsu Go Of Kamino Ken
Hoshi No Hikari Genkuume
Kouki Go Aso Inoue
Nana Go Shirai
Ranmare Gou Zipangu (Musashi Kou)
Ruka Go Shoufuusha
Tenshin Go Shirai
Breeder of:

Akari Angeland Etsuko
Akari Angeland Aimi
Akari Angeland Aiwa
Akari Angeland Akane
Akari Angeland Aomori
Akari Angeland Asamiko
Akari Angeland Atami
Akari Angeland Benika
Akari Angeland Bishoumaru
Akari Angeland Bitoku
Akari Angeland Daitouhime
Akari Angeland Dayki
Akari Angeland Densetsu
Akari Angeland Eydzonsey
Akari Angeland Eysay
Akari Angeland Fubuki
Akari Angeland Genji
Akari Angeland Gin Ume
Akari Angeland Ginji
Akari Angeland Ginsey
Akari Angeland Gishiki
Akari Angeland Goto No Yujin
Akari Angeland Gouhime
Akari Angeland Hakkouhime
Akari Angeland Hanakosumi
Akari Angeland Hanamarou
Akari Angeland Hatsouhime
Akari Angeland Hokori
Akari Angeland Ichiko
Akari Angeland Ichiwa
Akari Angeland Ioshiko
Akari Angeland Itounami
Akari Angeland Izumi Kichi
Akari Angeland Izumiko
Akari Angeland Katsuro
Akari Angeland Keiko
Akari Angeland Keitaro
Akari Angeland Kenji
Akari Angeland Kimiko
Akari Angeland Kimikou
Akari Angeland Kiyoshi
Akari Angeland Mamorigummi
Akari Angeland May Manami
Akari Angeland Megumaro Odzi
Akari Angeland Megumi
Akari Angeland Nadakay
Akari Angeland Nagatsuki
Akari Angeland Natory
Akari Angeland Niji Iro No Ryu
Akari Angeland Niramy
Akari Angeland Nishimura
Akari Angeland Nukumi
Akari Angeland Nukymy
Akari Angeland Obushido
Akari Angeland Ohime
Akari Angeland Omokahime
Akari Angeland Oukuhime
Akari Angeland Rio
Akari Angeland Sachihime
Akari Angeland Saiden
Akari Angeland Sanuki
Akari Angeland Toromaru
Akari Angeland Tsugumihime
Akari Angeland Tsurumarou
Akari Angeland Utakahime
Akari Angeland Utako
Akari Angeland Vaemi
Akari Angeland Yaharu
Akari Angeland Yamatarou
Akari Angeland Yamiko
Akari Angeland Yasu
Akari Angeland Yasuhime
Akari Angeland Yasuhiro
Akari Angeland Yataro
Akari Angeland Yoshihirou
Akari Angeland Yukikohime
Akari Angeland Yukio Go
Akari Angeland Yumiko
Akari Angeland Yuokomare
Akari Angeland Yutori
Akari Angeland Yuzuhime Go
Akari Angeland Zeia II
Akari Angeland Zora
Akri Angeland Idzanami
Akri Angeland Imidzurou
Akri Angeland Oshimi
Akri Angeland Tsushimi
Akri Angeland Tsutomi