Person

Firstname: Gerson

Lastname: Machado

Street: corbelia

Postal Code: 83325260

City: pinhais

Country: Brazil

Email: canil@akebonoakita.com.br

Homepage: http://www.akebonoakita.com.br

Breeder: yes

Phone: 4130330250


Owner of:
Gaikan Go Of Fighting Dog
kimi Hime Leonor Akita Pr
Matsu Bando Ibaraki Ken
Pataan Matsu Horyu Ji Br Higashi
Zetsurin Go Yamada
Breeder of:
Matsu Bando Ibaraki Ken
Nakayoshi Bando Ibaraki Ken
Nigiyaka Bando Ibaraki Ken