Person

Firstname: Tamara

Lastname: Drakulic- Kuma Inu kennel

Street:

Postal Code:

City:

Country: Serbia

Email: kumainu.ken@gmail.com

Homepage:

Breeder: yes

Phone:


Owner of:
Kaya Go Daruma Kensha
Lili
Manami
Sayuri
Breeder of:
Akane Go Of Yuri Katsumi
Akinori
Akiyoshi
Amamei Go
Kuma Inu E Kaya Go
Kuma Inu Genji
Makoto Yoyimbo Of Katsumi
Masaru
Masuyo
Michi
Mitsuko
Miyu
Moriko
Sayuri
Shizuko Katsumi Yuri