Person

Firstname: Oletta

Lastname: Taddei

Street:

Postal Code:

City:

Country: Italy

Email:

Homepage:

Breeder: yes

Phone:


Owner of:
Aka Go Di Casa Saporito
Sakura-Go
Takeshii
Tsukiyama
Breeder of:
Akira
Noa Mizuki
Sakura-Go