Person

Firstname: Boban

Lastname: Nikolic - Dida Kensha

Street:

Postal Code:

City: Nis

Country: Serbia

Email: didakensha@gmail.com

Homepage:

Breeder: yes

Phone: 38163426846


Owner of:
A'Kan Go Sugay
A'Nana Hoshi
Aisha
Asahi Go Z Jasne
Bela
Dida Kensha Ashi
Dida Kensha Atsuko
Dida Kensha B'Rija
Dida Kensha Dizzy
Dida Kensha Fujimaro Go
Dida Kensha Kamiko
Dida Kensha Keoko
Dida Kensha Kiko
Dida Kensha Musashi Go Kamiken
Dida Kensha Namiko
Dida Kensha Nishi
Dida Kensha Sakura
Dida Kensha Watahime
Dida Kensha Yoko
Hoshiko Kamiken
Mitsuhoshi Daichi
Miyako Akimaro Kensha
Naomi
Reina Go Shinrin Sou
Takahiro Mori
Tenshi Aka
Breeder of:

Aki Hiko
Akihira Mori
Akira
Asako
Dida Kensha A'Fujimoto
Dida Kensha Amiko
Dida Kensha Ashi
Dida Kensha Atsuko
Dida Kensha Aya
Dida Kensha B'Aiko
Dida Kensha B'Rija
Dida Kensha B'Taishi
Dida Kensha B'Tarou
Dida Kensha B'Tenka
Dida Kensha Daichi
Dida Kensha Dizzy
Dida Kensha Eichi
Dida Kensha Emiko
Dida Kensha Fujimaro Go
Dida Kensha Fumiyo
Dida Kensha Gorou
Dida Kensha Goroumaru Go
Dida Kensha I'Kaya
Dida Kensha I'Maru
Dida Kensha Ichiro Go
Dida Kensha Ji'San
Dida Kensha Joshimoto
Dida Kensha Jun Rei
Dida Kensha Kaiyo
Dida Kensha Kamiko
Dida Kensha Ken
Dida Kensha Keoko
Dida Kensha Kiko
Dida Kensha Kimi
Dida Kensha Mazokan Go Kamiken
Dida Kensha Musashi Go Kamiken
Dida Kensha Nakahira
Dida Kensha Namiko
Dida Kensha Nishi
Dida Kensha Riko
Dida Kensha Sakura
Dida Kensha Shika
Dida Kensha Shin'Ichi
Dida Kensha Shiro
Dida Kensha Takara
Dida Kensha Tori
Dida Kensha Wakaru
Dida Kensha Watahime
Dida Kensha Yoko
Dida Kensha Yoshiro
Dida Kensha Youko
Dida Kensha Zoshi Mia
Dida Kensha Zushi Go
Hana
Hiroshi Go
Katsuko
Kenshi
Kenzo
Michi
Natsuko
Tea
Tenshi Aka
Toya Nyoko
Yo'Kadan