DOG DETAILS

Ko Kitsune Maru B'Kaito


Registered Name: Ko Kitsune Maru B'Kaito
Breeder: Kristina Reithner - Ko Kitsune Maru
Christopher Koeseghy
Owner:
Kennel: Ko Kitsune Maru
Sire: Rosia Kara Shikou
Dam: Shunshuu Kensha Miyoshi
Call Name:
Sex: male
Date of Birth: 28 OCT 2016
Date of Death:
Land of Birth: Austria
Land of Standing:
Size:
Weight:
Colour: Brindle
Distinguishing Features:
Titles:
Known Offspring:
Registration#: AK 451/A
Siblings:
Ko Kitsune Maru B'Ami
Ko Kitsune Maru B'Couya
Ko Kitsune Maru B'Momiji
Ko Kitsune Maru B'Nooka


Printable version of pedigree  ( with / without images)


HTML code for this pedigree
(e.g. to embed on your private website)

Pedigree

Ko Kitsune Maru B'Kaito

Rosia Kara Shikou

Koushumpou Go Kagano Yaoya

Daizen Go Ishinomaki Sankou

Koukame Go Miyagi Kozaki Kensha

Benihime Go Onagawa Kyouritsu

Mantenhomare Go Miyagi Kozaki Kensha
Otohime Go Onagawa Kyouritsu

Shunshuu Kensha Miyoshi

Tora No Koui Akino

Sake No Uchi Jodan

Sake No Uchi Kamiza

Yumitori Daiichi

Goryu Delle Bianche Vallate

Amaterasu Inu Yoko Zuna Miyoshi