DOG DETAILS

No Shogun Kenshz Mioko


Registered Name: No Shogun Kenshz Mioko
Breeder: Jòzsef Kovàcs - No Tabi
Owner: Maria Horvth - Sake No Uchi
Kennel:
Sire: Rising Sun Shiroi
Dam: Subarashil Hoshi Hikari Geisha
Call Name:
Sex: female
Date of Birth: 20 JUN 2002
Date of Death:
Land of Birth: Hungary
Land of Standing: Hungary
Size:
Weight:
Colour: Red and White
Distinguishing Features:
Titles: Young Beauty of Fehervar, 1 x HPS, 2 x CAC
Known Offspring:
Registration#:
Siblings:
No Shogun Kenshz Michi


Printable version of pedigree  ( with / without images)


HTML code for this pedigree
(e.g. to embed on your private website)

Pedigree

No Shogun Kenshz Mioko
Rising Sun Shiroi

Oshitsumaru Go No Shatsuko
Kita No Tenkou Go Seigansou
Shogunhime Go Okayama Nakanishisou
Sakusaku Go No Shatsuko

Kyuumei Maru Go Miss Otafukusou

Eri Go Tokyo Takaryuu
Subarashil Hoshi Hikari Geisha

Hachiko Szan Taro

Daiji Go Kisarazu Shirai Kensha
Kosei No Shatsuko
Kibo DayHomarezakura Go Sekinesou
Matai Narita Kao