DOG DETAILS

Ko Kitsune Maru Eriko


Registered Name: Ko Kitsune Maru Eriko
Breeder: Kristina Reithner - Ko Kitsune Maru
Owner:
Kennel: Ko Kitsune Maru
Sire: Yukimaru Go Fuen No Oka
Dam: Ko Kitsune Maru Akemi
Call Name:
Sex: female
Date of Birth: 30 JAN 2020
Date of Death:
Land of Birth: Austria
Land of Standing:
Size:
Weight:
Colour: Red and White
Distinguishing Features:
Titles:
Known Offspring:
Registration#:
Siblings:
Ko Kitsune Maru Eiyu
Ko Kitsune Maru Engimono


Printable version of pedigree  ( with / without images)


HTML code for this pedigree
(e.g. to embed on your private website)

Pedigree

Ko Kitsune Maru Eriko

Yukimaru Go Fuen No Oka

Sangoku Go Ryuukaen

Shouki Go Minatomaru

Akari Go Bitsuku Taisetsu Akatsuki

Orihime Go Kyushu Ishida

Kanhasshuu Go Kisarazu Nomura

Yuuki Go Senshuu Takashihamasou

Ko Kitsune Maru Akemi

Nippon Jume Ryuu

Akebono Go

Akaneiro Des Tresors De Nirveau

Shunshuu Kensha Miyoshi

Tora No Koui Akino

Yumitori Daiichi